• เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ www.finsusushi.net เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ท่าน โดยคุกกี้บางประเภทที่บริษัทใช้มีความสำคัญต่อการทำงานของบริการบนเว็บไซต์ ในขณะที่คุกกี้บาง ประเภทใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูล (สถิติ) การใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทสามารถพัฒนาบริการบนเว็บไซต์ให้สะดวกสบายในการใช้งานและเป็นประโยชน์แก่ท่าน คุกกี้บาง ประเภทเป็นคุกกี้ที่มีอยู่ชั่วคราวซึ่งจะหายไปเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ ในขณะที่คุกกี้บางตัวจะคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านไปอีกระยะหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการใช้งาน Local คุกกี้ ซึ่งเป็นคุกกี้ที่มาพร้อมกับโฆษณาในระดับท้องถิ่นต่างๆ โดยคุกกี้เหล่านี้จะหายไปเมื่อโฆษณาดังกล่าวสิ้นสุดลง
  • บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้บางประเภทเพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้การได้ ในขณะที่คุกกี้บางประเภทจะถูกใช้งานเพื่อพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์และเพื่อประสบการณ์ใน การใช้งานของท่าน
  • คุกกี้ที่จำเป็นต้องมี จะถูกใช้งานเพื่อ : จดจำเพื่อให้ท่านได้ใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • คุกกี้สำหรับการใช้งาน จะถูกใช้งานเพื่อ :จดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของท่านทำให้มั่นใจว่าท่านได้รับการคุ้มครองเมื่อเข้าสู่ระบบทำให้มั่นใจว่าเว็บไซต์มีความต่อเนื่องสนับสนุนบริการสื่อสารทางออนไลน์ (Live Chat)
  • คุกกี้ปฏิบัติการ จะถูกใช้งานเพื่อ :พัฒนาการทำงานของเว็บไซต์พัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน
  • คุกกี้เป้าหมาย จะถูกใช้งานเพื่อ :ให้ท่านสามารถแบ่งปันและแสดงความถูกใจข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ส่งข้อมูลให้แก่เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อให้สามารถจัดทำโฆษณาให้เป็นไปตามความต้องการของเว็บไซต์เหล่านั้นส่งอีเมลแจ้งเตือนเกี่ยวกับสินค้าที่อยู่ในตะกร้าสินค้าของคุณ
  • หากท่านต้องการลบคุกกี้ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถศึกษาได้จากคำสั่งของผู้ให้บริการเบราว์เซอร์ของท่านโดยกดที่คำว่า “ช่วยเหลือ” ในรายการเบราว์เซอร์ของท่าน
  • นอกจากนี้ ท่านสามารถศึกษาเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติม รวมถึงวิธีการลบและควบคุมคุกกี้ได้ที่ www.aboutcookies.org หรือโดยกดที่คำว่า “ช่วยเหลือ” ในหน้ารายการเบราว์เซอร์ของท่าน