เมนู ‘ปลาหิมะ’ ราคาพิเศษ

(ทุกสาขา ยกเว้นวันนิมมาน)

วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2561