เมนู ‘ไข่ปลาเมนไทโกะ’ ราคาพิเศษ

(ทุกสาขา ยกเว้นวันนิมมาน)

วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562