เมนูหอยนางรมราคาพิเศษ

(ทุกสาขา ยกเว้นวันนิมมาน)

วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561